duel_dnet.png
DUEL-møde den 28. maj 2013

Kl. 10:00 - 15:00
IT Universitetet i København, 5A60 (5. sal, lokale 60).
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S
Kontakt: Yoo Falk Jensen, Tlf. 2620 5063 eller yoo@itu.dk

TEMA:eTOOLBOX

En toolbox er en samling udvalgte og anbefalede teknologier, som bruges til at understøtte undervisning og læring. Denne gang er der mulighed for at udveksle erfaringer, der kan bidrage til refleksion over tilgange og syn på læringsaktiviteter.

I stedet for den ellers obligatoriske "Siden-sidst-runde" bedes en repræsentant fra hver institution/fakultet denne gang forberede en kort visuel præsentation af deres Toolbox samt give 1-2 eksempler på anvendelse af et eller flere værktøjer fra egen undervisning.


Dagens program

9:45 - 10:00: Ankomst & velkomstkaffe

10:00 - 10:15 Velkommen v. Learning Unit ITU

10:15 - 12:00: Toolbox præsentationer (se beskrivelse nedenfor). Hver enhed har 15 min. i alt.

12:00 - 13:00: Frokost

13:00 - 14:30: Workshop (se beskrivelse nedenfor)

14:30 - 15: 00: Afrunding & dato for næste møde

Vigtigt - læs her!

e-Tools - formiddag
Om formiddagen vil den sædvanlige "siden-sidst-runde" blive erstattet af en kort visuel præsentation på 5-7 min. Hver institution/fakultet/afdeling bedes derfor fremhæve 1-2 digitale værktøjer samt give eksempler på det/deres konkrete anvendelse.

Workshop - eftermiddag
Om eftermiddagen er der afsat tid til fortsat at videndele på kryds og tværs. Hver institution/fakultet/afdeling bedes demonstrere en eller flere læringsteknologier, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål, afprøve, osv.

Et eksempel kunne være et case-eksempel med LiveScribe Pulse SmartPen eller en eller flere iPad apps anvendt i undervisnings-sammenhæng.

Deltagerliste (16) og Toolbox links

Thomas Rousing - Copenhagen Business School (CBS) - Toolbox - CBS Apps

Sidsel-Marie Prag - Danmarks Tekniske Universitet DTU) - Toolbox - Wacom tablet
Lise Stenbæk

Annette Q. Pedersen - Københavns Universitet/HUM (KU) - WordPress Blog
Gitte Preisler - Københavns Universitet/ITLC (KU)
Søren Larsen - Københavns Universitet/ITLC (KU) - Web-based Audience Response Tools
Henrik Kaas - Københavns Universitet/ITLC (KU)

Annelise Agertoft - IT-universitetet i København (ITU) - Toolbox
Yoo Falk Jensen - Web-based Audience Response Tools
Marie Gottlieb
Guston Sondin-Klausner
Jane Andersen

Michael Pedersen - Roskilde Universitet (RUC) - Toolbox

Inger-Marie F. Christensen - Syddansk Universitet SDU) - Toolbox
Christoffer Kjær - Shakespeak, Adobe Presenter
Pernille S. Hansen


Ressourcer


DTU
Toolboxen
Gratis tavlesoftware, som vi bruger sammen med Wacom Digitizeren: http://open-sankore.org/

SDU
Inger-Marie F. Christensen's Prezi
Christopher Kjær (slides)


KU/Hum
http://blogs.ku.dk

KU/ITLC
Søren Larsen
Slides

Link til Taxonomy of Clicker Questions

ITU
eToolbox
Teaching with Technology
Teaching & Assessment
MediaLab


Opsamlende kommentarer


Mødeform:
 • Evt. færre oplæg og mere i dybden med enkelte cases. Det tager dog tilsvarende længere tid at samle en god case sammen. Evt. fælles model for præsentation af cases.
 • Konkrete hands-on eksempler på teknologianvendelse er brugbart ("Godt at dimse").
 • Rart at mødes! :-)

DUEL i fremtiden:
 • Det blev foreslået at koble sig på DUN-konferencen evt. seperat spor/dato og fordele og ulemper blev vendt.
 • Michael P. fra RUC vil godt påtage sig at forberede et oplæg til næste gang.
 • Har vi ikke fortsat brug for begge dele dvs. både DUN og DUEL?
 • Problem, at man ikke kan være begge steder på én gang.

Foreslag til tema på næste møde:
 • Fremtidens DUEL evt. kobling med DUN
 • Stretegier for udbredelse af IT-didaktik
 • Udgangspunkt i metode fremfor værktøj
 • Værten bestemmer!

Vært for næste møde er SDU - Vi glæder os!

Tak for denne gang,
Learning Unit på ITU.