Digital Aflevering - ITP F2011

Vejledning til aflevering af 'Case 1' og 'Case 2' på kurset IT-projektledelse (ITP - netbaseret) F2011


Denne vejledning er udarbejdet ifm. pilotprojektet "Digital Aflevering".
Afleveringsfristen for Case 1 er den 23. marts kl.15.00.
Afleveringsfristen for Case 2 er den18. maj kl.15.00.

NB. Både Case 1 og Case 2 skal være indleveret for at kunne gå op til eksamen. Der gives en samlet karakter for de to cases samt den muntlige præstation.
I bedes anvende følgende afleveringsprocedure:
  1. Rapport samt bilag afleveres som en samlet fil i enten PDF eller DOC/DOCX-format.
  2. Afleveringstype A: Hvert gruppemedlem afleverer et identisk eksemplar af rapporten i learnIT. Se her hvordan [video tutorial]. NB: Det er gruppens ansvar at sørge for at gruppemedlemmer uploader den rigtige version af rapporten. Der skal stå navne på samtlige deltagere på forsiden. Det skal derudover specificeres, hvem der har bidraget med hvad. Bedst er det, at man erklærer, at alle har bidraget til at skrive alle dele af rapporten.
    Afleveringstype B: Hvert gruppemedlem afleverer et selvstændigt eksemplar af rapporten i learnIT. Se her hvordan[video tutorial]. Bilag eller dele af teksten kan være det samme, men enkelte vælger at gøre ekstra meget ud af deres besvarelse.
  3. Underviser(e) gennemlæser og vurderer rapporten. Hver gruppe har fået feedback på deres udkast undervejs inden aflevering. Der er tale om kvalitativ feedback. Case 1 og Case 2 danner grundlag for den mundtlige eksamen. Der gives også kvalitativ feedback på begge cases under eksamen.
FAQ (Frequently Asked Questions)
Spørgsmål
Svar
Hvornår er der afleveringsfrist?
Afleveringsfristen for Case 1 er onsdag den 23. marts 2011 kl.15.00 og onsdag den 18. maj 2011 kl.15.00 for Case 2.
Jeg har udarbejdet rapporten sammen med min gruppe. Hvem af os afleverer?
Selvom rapporten er et resultat af et fælles arbejde, skal hvert enkelt gruppemedlem aflevere et eksemplar af rapporten. Rapporten kan være ens for alle (Afleveringstype A) eller individuel (Afleveringstype B).

Afleveringstype A: Der skal stå navne på samtlige deltagere på forsiden. Det skal derudover specificeres, hvem der har bidraget med hvad. Bedst er det, at man erklærer, at alle har bidraget til at skrive alle dele af rapporten.

Afleveringstype B: Bilag eller dele af teksten kan være det samme, men enkelte vælger at gøre ekstra meget ud af deres besvarelse.
Hvordan afleveres rapporten?
Rapporten bedes afleveret i én samlet fil i enten PDF- eller DOC/DOCX-format.
Hvordan sikrer vi, at det er den rigtige version af rapporten, der bliver uploadet?
Det er gruppens ansvar at sørge for at gruppemedlemmer uploader den rigtige version af rapporten.
Hvordan gen-afleverer jeg en ny version af afleveringen inden deadline pga. ændringer i sidste øjeblik?
Du kan aflevere en fil ligeså mange gange du til indtil afleveringsfristen udløber.
Se her hvordan [Video turotial].
Får jeg en bekræftelse på, at rapporten er afleveret?
Så snart du har afleveret/uploadet rapporten kan du se denne status i learnIT. Du kan til enhver tid gå ind og tjekke denne status [video tutorial].
Hvem monitorerer systemet omkring afleveringsfristen?
Der tages alle nødvendige forholdsregler for at sikre et stabilt afleveringssystem (learnIT) i perioden op til aflevering. I tilfælde af problemer, der vedrører learnIT, tages der selvfølgelig højde for dette ift. afleveringsfrister mv.
Hvem kontakter jeg ifm. spørgsmål?
For spørgsmål vedr. det faglige bedes du kontakte kursets underviser. For spørgsmål af teknisk karakter og systemet learnIT bedes du skrive til ILU eller ringe til learnIT administrator på 7218 5231.
Hvornår får jeg svar på om rapporten er godkendt?
Hver gruppe har fået feedback på deres udkast undervejs inden aflevering. Der gives ikke yderligere feedback på rapporten efter aflevering.
Der er tale om kvalitativ feedback. Case 1 og Case 2 danner grundlag for den mundtlige eksamen. Der gives også kvalitativ feedback på begge cases under eksamen.


Comments


Mar 22, 2011

Anonymous:

Hvor skal den uploadede fil placeres?
Er det korrekt under teksten om Afleveringsfristen for Case 1 er.....?


Mar 29, 2011

Yoo Falk Jensen:

Det hele står beskrevet i teksten ovenfor. Læs gerne teksten grundigt og se video tutorial'en, der viser hvor du skal uploade filen.
Mvh. ILU